wachtwoord-vergeten

Ach wat? Je bent zomaar je ASR wachtwoord vergeten? Da’s niet zo snugger en zelfs tamelijk stom. Helaas ben ik zelf ook niet zo slim. Ooit trapte ik in de mooie bespiegelingen van mijn zogenaamde “ASR adviseur”. Een duur foutje waar ik vervolgens 15 jaar aan vast zat.
Neem mijn advies en vergeet je ASR wachtwoord definitief. Waarom? Daarom!

blog

ASR woekerpolisIn 1994 ben ik een veel te gemakkelijke prooi geweest, dat is me inmiddels wel duidelijk. Maar ondertussen zijn we 20 jaar verder. Woekerpolissen hebben enorm veel aandacht in de media gehad. Slachtoffers zijn uitvoerig aan het woord geweest. De tijden zijn veranderd. Ik veronderstelde dat ASR op een moderne + professionele wijze met de huidige klanten zou omgaan.  Ik dacht dat ASR er alles aan zou doen om verdere reputatieschade te beperken.

In dit blog vind je mijn ervaringen van de afgelopen 20 jaar. De berichten staan op chronologische volgorde. Het begint o.a. met een rits AMEV folders uit 1994 en aan het einde van de blog vind je het gedoe rond de uiteindelijke uitbetaling van mijn ABC-woekerpolis. Ik hoop dat je er wat aan hebt en wens je veel leesplezier.

Woekerpolis lokfolder – AMEV Verdubbel uw spaargeld

ASR / AMEV / Fortis - Beleggingsverzekering en woekerpolis

Sparen voor een riant pensioen of voor de toekomstig studerende kids. Met deze woekerpolis lokfolder en de gladde praatjes van adviseurs zijn er heel wat mensen het schip in gegaan.  Daar is door de AMEV / ASR en de “onafhankelijke” verzekeringsadviseurs vele jaren van geprofiteerd.
Pas in 2006 werd de wereld wakker dankzij TROS RADAR. Waarschijnlijk is Antoinette Hertsenberg de bedenker van de kwalificatie “woekerpolis”. Een benaming die zo goed past bij dit ranzige AMEV – ASR product.  lees verder

Hypotheken van ASR

ASR HypotheekBij deze club telt alleen het eigenbelang. Rechtstreeks contact met ASR verloopt nogal moeizaam. Je komt meestal voor het éérst in contact met ASR via een uiterst vriendelijke tussenpersoon. De erg aardige man of vrouw geeft je een 🙄 onbaatzuchtig advies. Na het zetten van je handtekening veranderd die houding, de buit is binnen, er valt niets meer aan je verdienen. Met het zetten van de handtekening zit je voor 20 jaar (of langer) in de fuik.  lees verder

1993 AMEV brochure – ABC spaarplan

gemakkelijk rijk wordenEen uitvoerige brochure van AMEV met de voordelen van het ABC Spaarplan. Sparen voor “een appeltje voor de dorst”, “zeer geschikt voor het opbouwen van een aanvullend pensioen” en “u kunt het ABC Spaarplan ook koppelen aan een hypotheek”. (Op de omslag staat sept’94 geschreven, de brochure is verschenen in augustus’93)  lees verder

1994 Mijn AMEV Beleggingscertificaat

expiratie ABC-spaarplanIn 1994 wilde ik graag een verhoging van mijn hypotheek. Ik kreeg toen het advies om de hypotheek maximaal te verhogen. Dat was goed mogelijk dankzij de overwaarde van mijn huis. Die extra verhoging kon, volgens mijn adviseur/tussenpersoon, prima worden benut voor de financiering van een ABC Spaarplan.  In mijn situatie is het ABC Spaarplan volledig gefinancierd met geleend geld,  de eenmalige verhoging van m’n hypotheek.

Gekozen is voor een ABC-SPAARPLAN hoog/laag constructie.
>> HOOG : een éérste storting van f 26750.- ( € 12.140,- ) in de beleggingskas van AMEV

>> LAAG  : storting van f 28450,- ( € 12910 )  in een Fortis/GWK spaardepot. Uit het spaardepot  kwamen 18 jaarlijkse stortingen in de AMEV beleggingskas, zijnde f 2750,- ( € 1249,- ).  De rente van het spaardepot was voor de volle contractduur vastgelegd op 7,0%. De daar ontvangen rente was aanzienlijk hoger dan de door mij betaalde 4.2% hypotheekrente.

In het geheel is ook een levensverzekering voor een (achteraf) belachelijk hoge uitkering opgenomen. Opmerkelijk is dat de premie voor die levensverzekering  niet in de overeenkomst staat vermeld.
 lees verder

1994 Rendementsprognose ABC Spaarplan

September 1994 had ik een gesprek met mijn “adviseur” Jan van de Hessenweg. Hij kwam met het voorstel de overwaarde van mijn huis te gebruiken voor het veel belovende ABC Spaarplan. Het idee was om de helft van het beschikbare geld te gebruiken voor een éérste eenmalige storting. De rest verdween naar een spaardepot, vanuit dat depot werd een jaarlijkse storting geregeld.
In de gesprekken en de uiteindelijke offerte zijn diverse rendement-scenario’s genoemd.  En ja … “het kon natuurlijk tegenzitten” daarom is ook een rendement van “slechts” 8% opgenomen. Want … daar moet je rekening mee houden.
1994-offerte-ABC-Spaarplan-

1994 CDK Hypotheek & ABC Spaarplan

Dankzij mijn “adviseur” Jan van de Hessenweg kreeg ik deze offerte voor een CDK-hypotheek. CDK+hypotheek is/was een nevenactiviteit van Fortis / Grenswisselkantoren (GWK). De voorwaarden en de rente waren voor mij niet ongunstig, ongetwijfeld kreeg adviseur Jan daar de hoogste provisie.
De hypotheek offerte vermeld, nogal nadrukkelijk, een uiteindelijk ABC-rendement van 9%. Men ging er vrolijk vanuit dat er uiteindelijk f 189.700,– (€ 86082,-) uit het ABC-plan tevoorschijn zou komen.
 lees verder

Mijn GWK Depotrekening

Dankzij de GWK-constructie ben ik met mijn AMEV-woekerpolis niet volledig de mist in gegaan zoals ontelbare andere slachtoffers. Mijn ABC-woekerpolis was volledig gefinancierd met een verhoging van de lopende hypotheek. Door de overwaarde op mijn woning was het mogelijk de hypotheek te verhogen.
Van het beschikbare geld is ongeveer de helft gebruikt voor een éérste hoge storting. De andere helft is weggezet in een depot. Dat geld is gebruikt voor de 19 jaarlijkse stortingen.  De rente over het in depot gegeven geld was gunstig: 20 jaar vast 7.0%

GWK premiedepot AMEV woekerpolisHet depot-gedoe was voor de GWK Bank duidelijk geen kern activiteit. Het lijkt er meer op dat de GWK Bank slechts een zijstraatje was in de door Fortis gecreëerde financiële doolhof. Waarschijnlijk stelde die GWK Bank ook niet al te veel voor. Met mijn geestesoog zie ik een uitgerangeerde Fortis dinosaurus die de laatste jaren voor zijn pensioen bank directeurtje mag spelen, een suf kantoor aan het eind van een doodlopende gang. Moeilijk is het niet, de 2-3 medewerksters regelen de jaarlijkse overboeking naar de ABC-polis en de jaarlijkse rentebijschrijving.
Na de komst van de Euro was het gedaan met het makkelijk geld verdienen voor de GrensWisselKantoren GWK. Moedermij Fortis wilde graag van ze af. In 2004 lukte het Fortis om zich te ontdoen van het GWK. “Het paste onvoldoende bij de kernactiviteiten” ( Ja dank je de koekoek 😀 )

Mijn depotrekening waar men toen nog 11 jaar lang 7% rente over moest betalen is niet meeverkocht en kwam onder beheer bij Fortis.  Na het bijna omvallen en de nationalisatie van Fortis in 2009 is de depotrekening in 2011 door ABN-AMRO beëindigd. De beëindiging gebeurde met een betaling ineens van de rente over de nog resterende looptijd.

 lees verder

Mijn CDK AMEV Akte van verpanding

Mijn ABC Spaarplan was gekoppeld aan een (achteraf) absurd hoge levensverzekering. De levensverzekering was aansluitend verpand aan de CDK hypotheekbank. Volgens mijn adviseur/verzekeringstussenpersoon berekende de bank daarom een lagere rente. (???) De verpanding ging in eerste instantie naar CDK, destijds een dochteronderneming van AMEV.  AMEV was op haar beurt weer een activiteit van Fortis en uiteindelijk is het A.S.R. geworden.
Overigens heb ik na een paar jaar mijn hypotheek overgebracht van CDK/AMEV naar de RABO-bank. Daar heb je een lagere rente en de contacten verlopen er gemakkelijker. Met de overstap naar de RABO is destijds ook de verpanding overgedragen.  lees verder

1994 Hypotheek en ABC spaarplan

De opbrengst van het ABC Spaarplan wordt aan het einde van de overeengekomen duur gebruikt om de hypotheek boetevrij af te lossen. Er kan gekozen worden uit drie rendementsprognoses, te weten 8, 9 en 10%.   lees verder

1996 Jaarbericht – ABC Spaarplan

Het gaat super! In mei 1997 zijn de beleggingskassen uitgekeerd die in 1996 afliepen. Voor de deelnemers in de 20-jarige kas was het totaal rendement 9,4%.
Een hele geruststelling, ik slaap rustig door …. . . . . .   lees verder

1996 Rentevoorstel

Kort is de slimste keuze 😉 Dat was zo in 1996, en ….. twijfel niet …. in 2021 nog steeds.
Banken verdienen geld door “kort geld” uit te lenen als “lang geld”. Ik doe daar niet aan mee en kies altijd voor kortlopend krediet met het laagste percentage.
Het kan gebeuren dat de rente sterk stijgt, in die situatie is het juist de langlopende rente (10 jaar ofzo) die fors om hoog gaat. De rente voor de maandelijks wisselende rente is ook dan flink lager.
 lees verder

1999 Rendementen en risico’s – ABC Spaarplan

Indekken, dat is de strekking van deze folder. De bedrijfsjuristen, een copywriter en een handvol marketing pipo’s hebben er eindeloos  over vergaderd. Met een mooie bla-bla folder als resultaat. Citaat: “Bij ABC Spaarplan vinden we dat u alleen een beslissing kunt nemen over uw spaargeld als u eerlijk wordt voorgelicht. Daarom spiegelen we u geen hogere rendementen voor dan ze in werkelijkheid zijn.”
Ook leuk: “De getoonde voorbeeldkapitalen zijn altijd nettobedragen. Er is dus al met premies voor de verzekerde risico’s en kosten rekening gehouden.”
Da’s allemaal mooi gesproken maar helaas vind ik in de folder geen woord over de forse verzekeringspremie die een deel van het jaarrendement opsoupeert.
1999-AMEV-folder-Rendement-en-risicos-ABC-Spaarplan-