Ga naar de inhoud

1994 Mijn AMEV Beleggingscertificaat

  In 1994 wilde ik graag een verhoging van mijn hypotheek. Ik kreeg toen het advies om de hypotheek maximaal te verhogen. Dat was goed mogelijk dankzij de overwaarde van mijn huis. Die extra verhoging kon, volgens mijn adviseur/tussenpersoon, prima worden benut voor de financiering van een ABC Spaarplan.  In mijn situatie is het ABC Spaarplan volledig gefinancierd met geleend geld,  de eenmalige verhoging van m’n hypotheek. 

  Gekozen is voor een ABC-SPAARPLAN hoog/laag constructie.
  >> HOOG : een éérste storting van f 26750.- ( € 12.140,- ) in de beleggingskas van AMEV

  >> LAAG  : storting van f 28450,- ( € 12910 )  in een Fortis/GWK spaardepot. Uit het spaardepot  kwamen 18 jaarlijkse stortingen in de AMEV beleggingskas, zijnde f 2750,- ( € 1249,- ).  De rente van het spaardepot was voor de volle contractduur vastgelegd op 7,0%. De daar ontvangen rente was aanzienlijk hoger dan de door mij betaalde 4.2% hypotheekrente.

  In het geheel is ook een levensverzekering voor een (achteraf) belachelijk hoge uitkering opgenomen. Opmerkelijk is dat de premie voor die levensverzekering  niet in de overeenkomst staat vermeld.

  AMEV-Beleggingscertificaat-ABC-Spaarplan- .
  AMEV-Beleggingscertificaat-Serie-020- .