1994 Mijn AMEV Beleggingscertificaat

expiratie ABC-spaarplanIn 1994 wilde ik graag een verhoging van mijn hypotheek. Ik kreeg toen het advies om de hypotheek maximaal te verhogen. Dat was goed mogelijk dankzij de overwaarde van mijn huis. Die extra verhoging kon, volgens mijn adviseur/tussenpersoon, prima worden benut voor de financiering van een ABC Spaarplan.  In mijn situatie is het ABC Spaarplan volledig gefinancierd met geleend geld,  de eenmalige verhoging van m’n hypotheek.

Gekozen is voor een ABC-SPAARPLAN hoog/laag constructie.
>> HOOG : een éérste storting van f 26750.- ( € 12.140,- ) in de beleggingskas van AMEV

>> LAAG  : storting van f 28450,- ( € 12910 )  in een Fortis/GWK spaardepot. Uit het spaardepot  kwamen 18 jaarlijkse stortingen in de AMEV beleggingskas, zijnde f 2750,- ( € 1249,- ).  De rente van het spaardepot was voor de volle contractduur vastgelegd op 7,0%. De daar ontvangen rente was aanzienlijk hoger dan de door mij betaalde 4.2% hypotheekrente.

In het geheel is ook een levensverzekering voor een (achteraf) belachelijk hoge uitkering opgenomen. Opmerkelijk is dat de premie voor die levensverzekering  niet in de overeenkomst staat vermeld.
 lees verder

1994 Rendementsprognose ABC Spaarplan

September 1994 had ik een gesprek met mijn “adviseur” Jan van de Hessenweg. Hij kwam met het voorstel de overwaarde van mijn huis te gebruiken voor het veel belovende ABC Spaarplan. Het idee was om de helft van het beschikbare geld te gebruiken voor een éérste eenmalige storting. De rest verdween naar een spaardepot, vanuit dat depot werd een jaarlijkse storting geregeld.
In de gesprekken en de uiteindelijke offerte zijn diverse rendement-scenario’s genoemd.  En ja … “het kon natuurlijk tegenzitten” daarom is ook een rendement van “slechts” 8% opgenomen. Want … daar moet je rekening mee houden.
1994-offerte-ABC-Spaarplan-

1994 CDK Hypotheek & ABC Spaarplan

Dankzij mijn “adviseur” Jan van de Hessenweg kreeg ik deze offerte voor een CDK-hypotheek. CDK+hypotheek is/was een nevenactiviteit van Fortis / Grenswisselkantoren (GWK). De voorwaarden en de rente waren voor mij niet ongunstig, ongetwijfeld kreeg adviseur Jan daar de hoogste provisie.
De hypotheek offerte vermeld, nogal nadrukkelijk, een uiteindelijk ABC-rendement van 9%. Men ging er vrolijk vanuit dat er uiteindelijk f 189.700,– (€ 86082,-) uit het ABC-plan tevoorschijn zou komen.
 lees verder

1996 Jaarbericht – ABC Spaarplan

Het gaat super! In mei 1997 zijn de beleggingskassen uitgekeerd die in 1996 afliepen. Voor de deelnemers in de 20-jarige kas was het totaal rendement 9,4%.
Een hele geruststelling, ik slaap rustig door …. . . . . .   lees verder

1999 Rendementen en risico’s – ABC Spaarplan

Indekken, dat is de strekking van deze folder. De bedrijfsjuristen, een copywriter en een handvol marketing pipo’s hebben er eindeloos  over vergaderd. Met een mooie bla-bla folder als resultaat. Citaat: “Bij ABC Spaarplan vinden we dat u alleen een beslissing kunt nemen over uw spaargeld als u eerlijk wordt voorgelicht. Daarom spiegelen we u geen hogere rendementen voor dan ze in werkelijkheid zijn.”
Ook leuk: “De getoonde voorbeeldkapitalen zijn altijd nettobedragen. Er is dus al met premies voor de verzekerde risico’s en kosten rekening gehouden.”
Da’s allemaal mooi gesproken maar helaas vind ik in de folder geen woord over de forse verzekeringspremie die een deel van het jaarrendement opsoupeert.
1999-AMEV-folder-Rendement-en-risicos-ABC-Spaarplan-

2003 Prima beleggingsjaar voor ABC

Een geruststellend bericht. 2003 was een “Prima beleggingsjaar voor ABC, ondanks de zwakke dollar.”
AMEV en het ABC Spaarplan liggen op koers om het voorgespiegelde rendement te realiseren. Ja hoor, het gaat prima zo!  lees verder

2011 ASR+ABC Klassiek – overstappen of uitstappen?

Een wazige brief van A.S.R. Het doel van deze brief is mij een raadsel. Wat willen ze? Voor mij is het nog z’n drie jaar tot de expiratie (uitbetaling) van het ABC Spaarplan. De naam blijkt overigens ineens veranderd te zijn in ABC Klassiek. Zien ze graag dat ik nu alsnog uitstap of willen ze de verzekerings”adviseur” een opzetje geven om een nieuw product te slijten? Tja … dat laatste zal het wel zijn. Dit voldoet niet aan uw verwachtingen dus … teken even opnieuw bij het kruisje 🙁    lees verder

2013 Brief ASR: keuze maken Box1 of Box3

Een tamelijk raadselachtige brief. Zonder er diep in te duiken valt er geen touw aan vast te knopen.
Na enig zoeken bleek het in mijn situatie het meest gunstig om gebruik te maken van de vrijstelling en de zaak onveranderd te laten.
 lees verder

De ontwikkeling van mijn ABC Spaarkas

ASR beleggingsverzekering beleggingsadviesEind februari 2008 werd ik aangenaam verrast met een helder overzicht van de waardeontwikkeling van mijn ABC spaarkas in 2007. Een echte verrassing! Het éérste persoonlijke overzicht sinds het aangaan van de overeenkomst in 1994. Tja … 13 jaar hoor je niks en dan toch ineens … een overzicht.  Ik kan me nauwelijks voorstellen dat A.S.R. spontaan tot deze klantvriendelijke actie is gekomen. Vermoedelijk is het afgedwongen door de overheid en nieuwe wetgeving.

Tabel-Hoe-heeft-de-waarde-van-de-ABC-spaarkas-zich-ontwikkeld-
 lees verder

2015 ABC Spaarplan komt tot uitkering

Ik heb lang en met toenemende spanning uitgekeken naar de einddatum van mijn ABC Spaarplan.  Tot mijn niet geringe verbazing vond ik in de eerste week van januari al een brief van A.S.R. op de mat. Lekker duidelijk ook: een-en-ander opsturen volgens het afvinklijstje en … 🙂 de uitbetaling is geregeld.
Bij het aangaan van de overeenkomst was mijn ABC Spaarplan verpand aan de hypotheeknemer. Volgens mijn “adviseur” zou ik daardoor in een gunstiger rente tarief vallen maar daar heb ik eigenlijk nooit iets van gemerkt. Hoe-dan-ook,  A.S.R. zou  de opbrengst van het spaarplan naar de RaBo overmaken ter aflossing van (een deel van) mijn hypotheek.    lees verder

ABC Expiratie, A.S.R. schrijft; “Alle gevraagde stukken ontvangen”

Begin januari ontving ik een brief waarin de expiratie van mijn ABC Spaarplan werd besproken. Netjes op tijd, binnen de door A.S.R. gestelde inzendtermijn heb ik alle door A.S.R. gevraagde stukken verzonden. Ik rekende/hoopte eigenlijk op een ontvangstbevestiging per kerende post. Maar… na zo’n 20 jaar ervaring weet ik wel dat er aan de Archimedeslaan in ’n relaxed tempo wordt gewerkt en ja hoor rond 8 mei was daar dan toch nog een geruststellend bericht. A.S.R. schrijft in een brief dd. 8 mei 2015  dat  alle gevraagde stukken zijn ontvangen. Citaat: “Half mei (één weekje later) hoort u meer over de precieze opbrengst van uw spaarplan.  Uw uitkering zal dan worden overgemaakt.”
Helaas loopt het allemaal even anders en moet ik nog flink wat mailen en bellen voordat de uitkering daadwerkelijk is overgemaakt.    lees verder

ASR klacht – Waar blijft de ABC uitbetaling??

Mijn ABC Spaarplan zou, volgens afspraak, rond de 15e mei worden uitbetaald. Dat was zo’n 20 jaar geleden al aangekondigd en na de expiratie per 1-1-2015 kreeg ik nog eens twee brieven van ASR waarin dat werd bevestigd. De 19e mei had ik echter nog niets van ASR ontvangen. Geen brief, geen afrekening en zeker geen geld. Reden om eens te bellen met ASR klantenservice.

asr - utrechtIk kreeg al snel te horen waar het probleem zat. De medewerker van klantenservice vertelde mij dat de opbrengst voorlopig NIET wordt overgemaakt. Volgens zijn zeggen had de RABO-bank niet gereageerd op de door ASR geschreven brieven. Hij adviseerde mij om zelf actie te ondernemen richting RABO.
Blijkbaar is er door ASR gecorrespondeerd met RABO-bank over de expiratie van mijn beleggingsverzekering. Het is onzakelijk en onbehoorlijk om mij niet te informeren over deze
correspondentie. Een cc’tje naar de klant, is dat zo moeilijk?
Ik vind die gang van zaken onbegrijpelijk en uiterst onaangenaam. ASR zendt mij meerdere korte en geruststellende brieven ; “Uw uitkering zal worden overgemaakt”. Bij navraag blijkt later dat er NIETS gebeurt, volgens zeggen omdat er nog info van de RABO-bank ontbreekt.

Ik was op dat moment erg boos. Direct heb ik al mijn klachten+vragen via het ASR klachtenformulier verzonden. De volgende ochtend vond ik een ontvangstbevestiging in m’n mailbox, plus de mededeling dat het 10 dagen ging duren 🙁

ASR-klacht-expiratie-ABC-Spaarplan-

 

ASR klacht – effe DRammen!

Stel je voor: Je ABC Spaarplan loopt af op 1-1-2015, 15-5-2015 verwacht je de met twee brieven aangekondigde uitbetaling …. maar …. de 19e mei heb je nog niets van ASR vernomen. Een ingediende klacht wordt vervolgens beantwoord met de mededeling dat ASR daar 10 werkdagen de tijd voor wil nemen.
Tja.. wat dan? Dan moet je effe doordrammen en flink veel mailtjes verzenden, bellen en nog wat mailtjes verzenden. Uiteindelijk krijg je echt wel antwoord.  lees verder

ASR – ’n eerste reactie op klacht uitbetaling ABC Spaarplan

Daags na het verzenden van de tweede reeks dram-mailtjes werd ik gebeld. Blijkbaar worden de probleemgevallen (zoals ik) 😉 bij ASR uiteindelijk gekoppeld aan een vast aanspreekpunt/contactpersoon. En dat moet gezegd; mijn contactpersoon GJ toonde veel begrip en heeft zich ingespannen om de zaak tot een oplossing te brengen.
Als reactie op mijn klacht over het volledige gebrek aan communicatie kreeg ik, weliswaar in twee stappen, het bedrag te horen dat ABC Spaarplan uiteindelijk had opgeleverd.
Eindelijk, bijna 5 maanden ná de expiratie krijg je te horen hoeveel er uit de pot komt.   lees verder

ASR – Halleluja, eindelijk is er betaald!

Halleluja! Bijna een halfjaar na expiratie is mijn aandeel in de ABC Spaarkas op mijn rekening gestort. Helaas ging dat niet eenvoudig.  Eerst allerlei documenten geregeld, dan een flinke dosis geduld en tot slot belle-maile-belle-mail-mail-mail. Niet echt “klantvriendelijk”, om dat woord maar eens te gebruiken.
Ik ben blij en gerustgesteld dat ik uiteindelijk mijn geld heb ontvangen maar de gang van zaken rond de expiratie vind ik onacceptabel. Een vrijwel volledig gebrek aan informatie en communicatie. Blijkbaar denkt men dat men voor de eindafrekening van het 20 jarige ABC Spaarplan kan volstaan met het mailen van ’n bedrag en de “dit is het” mededeling.

ASR-ABC-Spaarplan-eindelijk-uitbetaald-